Fortuna SC “Geen seconde meer te verliezen!”

Kansen en bedreigingen.
De FortunaSC is gezien de omstandigheden verheugd dat de KNVB de bvo Fortuna Sittard meer tijd heeft gegeven om orde op zaken te stellen. Ogenschijnlijk heeft de club nu enkele maanden extra om de noodzakelijke reparaties te plegen. Gezien de zeer succesvolle week in aanloop van 1 maart geeft dat de burger in de Westelijke mijnstreek zeer zeker moed en hoop. Iets wat jullie door je enorme inzet overigens dik en dik verdiend hebben!

We moeten daarbij echter niet de realiteit uit het oog verliezen. De KNVB heeft Fortuna Sittard weliswaar meer tijd gegeven, maar het heeft ook zichzelf meer tijd gegeven om de licentie beëindiging waterdicht voor te bereiden. Daarnaast is Fortuna Sittard op dit moment een zwaar verliesgevende organisatie en om te voorkomen dat we na 1 juli dit nog zijn zullen er nu drastische en veelal onsympathieke maatregelen genomen moeten worden. Een andere optie is er niet.

900.000  tekort op het lopende seizoen.
Om dit seizoen uit te kunnen voetballen moet Fortuna Sittard over een bedrag van 900.000 euro beschikken. Een schijntje als je naar FC Twente kijkt, maar een enorm bedrag in de wereld van Fortuna Sittard. Het bedrag zou op 1 maart worden opgehaald via een aandelen emissie, waarbij het geen geheim meer is dat er ook achtergestelde leningen zijn opgehaald die mogelijk in de toekomst in aandelen kunnen worden omgezet.

De fans hebben ongeveer voor 125.000 euro aan “aandeel geld opgehaald “en het bedrijfsleven heeft daar een dik half miljoen aan toegevoegd. Het totaal bedrag -binnen 2 weken gerealiseerd- kwam hiermee dus op om en nabij de 700.000 euro.  Veel geld, heeel veel geld… maar wel helaas 200.000 te kort.

Hoe nu verder?
Het opgehaalde geld kan, mag en zal nu niet door de notaris aan Fortuna Sittard overgemaakt kunnen worden. Dit geldt ook voor het Supportersgeld. De afspraak is immers dat dit geld geparkeerd zou staan op de derden rekening tot 1 maart en indien het totaal bedrag dan 900.000 zou zijn , dan pas zou het geld aan Fortuna Sittard worden overgemaakt c.q. worden gebruikt voor de aandelen emissie. Dit is helaas niet het geval.

Dit betekent dat de afspraak met de notaris in principe is komen te vervallen en het geld terug zou kunnen gaan naar de schenkers. De Fortuna SC -en waarschijnlijk ook de andere partners- is inmiddels gevraagd na te denken over een constructie waarbij het opgehaalde geld twee weken langer op de rekening van de notaris mag blijven staan. De BVO Fortuna Sittard is namelijk voornemens uit alle macht in de komende twee weken alsnog de 900.000 bij elkaar te krijgen!. Het bestuur van de Fortuna SC bestudeert op dit moment de voor,- en nadelen van dit voorstel en zal daar as zondagavond een besluit over nemen. Om dit in alle wijsheid te doen zullen we ook het bestuur van Fortuna Sittard uitnodigen voor een overleg op zondagmiddag.

Geen woorden maar daden!
Het moge duidelijk zijn dat wij er wederom alles aan zullen doen om de club te helpen. Er is altijd hoop en met het door jullie getoonde enthousiasme is heel veel mogelijk!!!!  Om dit enthousiasme  effectief in te zetten is het bestuur van de Fortuna SC zeer benieuwd naar de plannen van de BVO inzake het verkrijgen van het resterende bedrag en het inrichten van de nieuwe bestuurders,- en werkorganisatie die er na 1 juli zou moeten staan.

Het is ons daarbij geheel duidelijk dat de uitdaging van het redden van Fortuna Sittard niet op de schouder van een enkeling kan landen. Op leiderschapsniveau, maar zeker ook op op financieel-injectie gebied zullen er meer mensen moeten opstaan. Samen staan we sterk.

In het verleden is door diverse groeperingen aangegeven dat ze zouden willen instappen op het moment dat de “oude garde” plaats maakt. Dat moment is dus nu!!! Niet over een maand, niet volgende week….maar NU. Nu is de tijd aangebroken voor mensen met een geel-groen hart om in te stappen en nu gaat het om daden in plaats van woorden!

Er is werkelijk geen seconde te verliezen. Maximaal Aan ‘m!

Fortuna SC bestuur.