Fortuna Sittard behoudt licentie!

Enkele dagen geleden kon Fortuna Sittard al berichtten dat de benodigde € 900.000 bij elkaar gebracht zijn om het lopende seizoen uit te kunnen spelen. De Licentiecommissie van de KNVB heeft vandaag, op basis van de documenten die de club vorige week aanleverde, op hoofdlijnen besloten om het traject waarin wordt bekeken of de licentie betaald voetbal wel behouden kan worden wordt stopgezet. Vanwege het te laat aanleveren van de stukken krijgt Fortuna Sittard wel een boete van € 30.000.

Fortuna Sittard heeft kennis genomen van het besluit van de Licentiecommissie en is bijzonder blij dat het proces tot intrekking van de licentie wordt stopgezet. Extern adviseur Paul van der Kraan blijft realistisch: “We zijn er nog niet. De Licentiecommissie wilt nog een aantal zekerheden inbouwen in de prognoses voor de komende seizoenen. Dat betekent dat we de aannames in onze begroting voor komend seizoen heel goed moeten onderbouwen. Realisme is het sleutelwoord”.

Van der Kraan realiseert zich dat er nu doorgepakt moet worden om ’s lands eerste profclub voor de lange termijn te behouden voor het betaald voetbal. “Op de korte termijn zullen we de juridische structuur eenvoudiger en transparanter maken conform eerdere plannen. En we zullen in gesprek gaan met onze crediteuren. Als derde zullen we moeten reorganiseren om de kosten structureel verder omlaag te brengen. Dat wordt een pittig karwei, maar het gaat ons lukken als iedereen de schouders eronder zet. We gaan deze mooie club er weer bovenop helpen!”

Bron: www.fortunasittard.nl