Update vanuit de club

Afgelopen maandag, voor de wedstrijd tegen Eindhoven, heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen partijen die op die op dit moment de club verder willen helpen en klaar willen stomen voor de toekomst. FortunaSC (in persoon van Jeroen Loos en Joep Pustjens) was hierbij aanwezig om mee te denken, te helpen en in te springen waar mogelijk. Vooral gericht op de laatste wedstrijden van dit seizoen. Het e.e.a. is natuurlijk afhankelijk van het besluit van de licentiecommissie van de KNVB. Zij lieten ons vanmiddag weten dat op dit moment hun besluitvorming nog niet rond is. Uiterlijk morgen wordt Fortuna Sittard officieel op de hoogte gesteld.

Bij het gesprek waren enkele bekende namen, maar ook enkele nieuwe personen aanwezig. Naast adviseur Paul van der Kraan en clubman John van Bommel, waren ook Jan van Beelen (DLM) en bekende Fortunezen Wil Meijers en Marcel Tinnemans aanwezig. De laatste, maar niet de minste, aanwezige was Ron Quaedvlieg, voor veel supporters waarschijnlijk een nieuwe naam. Ron is bij de club betrokken door vriend Kevin Hofland. Kevin kon, net als René ter Borgh en Maarten van Kempen (Fitland) niet aanwezig zijn. Deze informele groep gaat zich de komende periode richten op de inkomstenkant bij de club.

De uitgangspunten van het gesprek, dat wekelijks plaats gaat vinden in andere samenstellingen (werkgroepen), waren vooral gericht op de huidige stand van zaken, de resterende thuiswedstrijden en de voorbereiding op komende seizoen. Enerzijds is de club er alles bij gebaat om zoveel mogelijk inkomsten binnen te krijgen de komende periode en anderzijds moet er nog bezuinigd worden. Paul van der Kraan zal de komende tijd verder werken aan het aanpassen van de nieuwe juridische structuur (voor aandelenuitgifte), aan gesprekken met crediteuren en algemene bezuinigingen (bijvoorbeeld: welke kosten zijn onnodig en welke zaken worden bij andere clubs 100% gesponsord), controleren contracten bij de club en de reorganisatie.

Op dit moment is Jo Abelshausen aangesteld als ‘tekenbevoegd’ in het tijdelijke bestuur. Dit bestuur wordt aangevuld met eerdergenoemde personen. Na dit seizoen zal de nieuwe Raad Van Commissarissen (waarvan 2 personen aangesteld door ons, de supporters) een nieuw bestuur samenstellen, waarbij er kandidaten voorgesteld kunnen worden.

Een van de eerste evenementen dat op de planning staat is een groot ‘verzoeningsdiner’ voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen MVV. Deze avond is bedoeld voor alle huidige sponsoren, oud sponsoren, Fortuna coryfeeën, etc. Iedereen die op dit moment iets voor de club doet, maar ook personen/bedrijven die in het verleden bij de club vertrokken zijn om verschillende redenen. Om van de club een succes te maken, moeten zoveel mogelijk problemen uit het verleden achter ons gelaten worden en is samenwerking het kernwoord. Andere ideeën/plannen worden ook nog opgesteld en verder uitgewerkt. Alles om de club op te bouwen en de inkomsten uiteraard te vergroten.

Wij als supporters kunnen natuurlijk ook ons steentje bijdragen en de meeste makkelijke manier is om de komende wedstrijden het stadion zo vol mogelijk proberen te krijgen. Vooral tegen MVV en Go Ahead Eagles (afscheidswedstrijd oude Fortuna) moeten wij in staat zijn om supporters te mobiliseren. Al helemaal als de selectie sportief gezien hun steentje blijft bijdragen. Concrete plannen, na de Passe Partouts, zullen worden uitgerold.

Andere zaken waarover tijdens het gesprek gesproken is, waren o.a. de eventuele komst van een nieuw AAN’M 2.0-shirt komend seizoen (huidige beloftes hierover in acht nemend), het opnieuw ontwerpen en inrichten/verbouwen van de business- en bestuursruimte in het stadion, het omvormen van bestaande succesformules bij andere clubs bij de onze (zowel gericht op sponsor- als supportersbeleving) en het binnen proberen te halen van potentiële nieuwe (shirt)sponsoren en de optie om ze al in het restant van dit seizoen te binden en dat naar komende seizoen door te trekken. Huidige sponsor(contracten) zullen overigens ook goed doorgelicht worden en evt. aangepast.

Bron: Fortunasc