Fortuna Sittard op 1 punt na in cat.II

Fortuna Sittard is in juni in cat.1 ingedeeld. Om uit categorie 1 te komen, dient een club twee positieve meetmomenten achter elkaar te hebben. Voor een positief resultaat dient er bij een meetmoment van de KNVB door Fortuna minimaal 65 punten worden gehaald. Fortuna haalde 64 punten. (!) Dat is 1 punt te weinig om de grens van 65 punten voor een positief meetmoment te halen.

Ondanks dat Fortuna Sittard nog in categorie 1 zit, is er met de score van 64 punten bij het meetmoment in juni een duidelijke positieve financiële ontwikkeling gaande die in de cijfers is terug te zien. In november 2013 haalde Fortuna nog voor de overdracht van het stadion slechts 22 punten. Bij het meetmoment in maart van dit jaar haalde de club 50 punten.

Bron; Fortuna Sittard