Het succes achter Martin Masset

Dagblad de Limburger: “Kanaliseeer je communicatie naar de fans”.

Dagblad de Limburger roemt in haar krant Martin Masset, de directeur van Fortuna Sittard. In een stukje over de ‘facebook directeur’ van onze Duitse vrienden schrijft het Dagblad het volgende. “Martin Masset heeft het door. Hij is momenteel zowel directeur als voorzitter nadat de drie andere directieleden zijn afgehaakt. Een extreem lastige positie. Toch slaagt Masset erin de rust te bewaren binnen het ‘eenmansbedrijf Fortuna’. Hij heeft het immer kritische internetforum Fortunahome laten opgaan in fortunasc.nl  (SC staat voor Supporters Collectief) dat hij als uniforme spreekbuis benut.  Kanaliseer je communicatie richting fans, verkoop je succesverhalen en je kunt bij de supporters niet stuk: blijf af van ‘onze’ Martin.”

Een interessante weergave van de werkelijkheid welke uiteraard meerdere gezichten kent.

Auteur: Fortuna SC, Edgar Lucassen