Isitan Gün aangesteld als bestuurder

Isitan Gün is aangesteld als bestuurder van de Stichting Fortuna Sittard. Hij volgt Jo Abelshausen op, die inmiddels officieel is uitgeschreven als bestuurslid van de Stichting. Nadat de juridische structuur van Fortuna Sittard binnenkort is gewijzigd, wordt het bestuur verder uitgebreid met ongeveer vier leden. Interim-manager Paul van der Kraan: “Fortuna is Jo ontzettend dankbaar voor alles wat hij de afgelopen jaren voor zíjn club heeft betekend. Zonder mensen als Jo was er nu geen Fortuna meer geweest. Op een gepast moment in de nabije toekomst zullen we officieel afscheid nemen van de bestuurder Jo Abelshausen.

De supporter Jo Abelshausen hopen we echter nog vele jaren in ons stadion te mogen begroeten.” De leiding van Fortuna Sittard stuurt deze week de documenten voor de voorgenomen, veranderde juridische structuur van de club ter goedkeuring naar de KNVB. Snel daarna volgen de nieuwe conceptstatuten. Zodra de voetbalbond met de wijziging instemt, wordt deze daadwerkelijk uitgevoerd. Fortuna hoopt dit proces tussen half en eind november af te ronden.

Bron: Fortuna Sittard