Limburgs Dagblad vindt ons niet leuk!

Hedenmiddag ontvingen wij een e-mail van Media Group Limburg. Men is niet blij met het feit dat er stukken van het Limburgs Dagblad op onze site worden vertoond. Een korte passage uit deze e-mail: ‘Aan journalistieke arbeid hangt een prijskaartje. Het maken van teksten, foto’s en illustraties is een tijdrovend proces. Dat niet alleen: er is vakkennis, ervaring en gevoel voor de regio voor nodig. De laatste jaren worden onze artikelen massaal op vele honderden sites zonder onze toestemming hergebruikt. Daarmee wordt de uniciteit van ons product aangetast en uiteindelijk dus ook ons voortbestaan ’.

Daar wij er als vereniging voor willen waken dat deze journalistieke stukken van hoge kwaliteit, gevuld met empathie voor onze groen-gele trots, verloren gaan voor onze regio, willen wij iedereen dan ook vragen deze stukken niet meer te kopiëren van de website van De Limburger. Immers: ‘Voor het overnemen van onze auteursrechtelijk beschermde werken dient u niet alleen de bron van herkomst te vermelden  maar dient u ook toestemming van de maker te hebben. Die toestemming heeft u niet. Ik verzoek u daarom om u voortaan van hergebruik van onze artikelen te onthouden. Dat bespaart u problemen en ons het nemen van passende maatregelen’.

Wij moeten ons met zijn allen realiseren dat zonder de journalistieke stukken van deze krant, er geen enkele krant meer is die nog positief over onze club zal schrijven. We zullen met de gehele club in een vacuüm terecht komen waarin er alleen nog plaats is voor ‘Limburgse Passie’. Dit mag en kan niet gebeuren, dit wensen wij niemand toe!

Mochten jullie inhoudelijk willen reageren op stukken van Limburgs Dagblad, geef dan even aan dat het betreffende stuk te vinden is op hun website. Wij beseffen dat we deze bron van positiviteit nu kwijtraken op onze website, maar vergeet niet dat we hiermee een veel groter doel dienen!

Fortuna Supporters Collectief