Sp stelt vragen over Fusie en Sportzone

De Fortuna SC is enige weken geleden een onderzoek gestart naar de ontwikkelingsplannen van de Sportzone 2.0. Naar aanleiding hiervan presenteerden wij toen de plannen en foto’s van een “offerte film” die namens Fortuna’s hoofdsponsoren en (ex) stadioneigenaren Fitland/Wessels aan de (wethouders van de) gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg zijn aangeboden. Opmerkelijk hierin was dat het Fortuna Sittard stadion veranderd was in een groot Bmx stadion, nog opmerkelijker was dat niemand van de genoemde partijen hierover met Fortuna Sittard heeft gesproken. Voor ons aanleiding om dit “merkwaardig” nieuws te plaatsen.

Uiteraard dook ook de Limburgse pers hierop. Voor de draaiende camerás ontkende vrij snel zowel de gemeente Sittard-Geleen alswel de provincie iets van deze plannen af te weten en met het stempel “dit gaat het zeker niet worden”‘ werd gepoogd het vreemde verhaal te nuanceren. Het blijft echter zeer vreemd dat de twee machtigste marktpartijen in de Sportzone überhaupt een plan maken zonder Fortuna Sittard erin te betrekken. Het blijft vreemd dat men zelfs overweegt een groot voetbalstadion om te bouwen tot een veredelde zandbak. Het blijft vreemd dat blijkbaar andere partijen buiten Fortuna Sittard de bvo een stadion toedichten die de schaalgrootte van een Youth-Academie status heeft. Vragen die overigens ook hardop door Fortuna Sittard aan beide partijen gesteld mogen worden, maar die nu in ieder geval schriftelijk door Daan Prevoo aan de provinciale staten van Limburg zijn gesteld.

Ons inziens terechte en heldere vragen in een verder tamelijk mistig dossier. Lees hier de 16 schriftelijke vragen , inclusief de expliciete vraag of een Fusie club in Limburg op een of andere wijze besproken of overwogen wordt.

Bron:Provincie Limburg website /

auteur: Kiprich