Stadspartij stelt vragen over Jeugdvelden

Aan: college van Burgemeester en Wethouders

Sittard- Geleen,  9 Januari 2014

Vragen Art 37 inzake oefenvelden B.V.O. Fortuna plus de jeugd opleidingen Sittard- Geleen.

Geacht College,

Wij hebben vernomen dat u ingaande Juni 2014 bij Fortuna (incl. de jeugdopleiding) op de ESCS locatie de huur heeft opgezegd. De locatie is eigendom van de gemeente Sittard-Geleen. Voor zover ons bekend is er geen zicht op een nieuwe bestemming.

Wat is dan de reden dat er van de sportvelden geen gebruik meer gemaakt kan worden? Is het college er van overtuigd en is dat ook door Fortuna in het overleg aangegeven, dat er alternatieven mogelijk zijn? Heeft het College niet een morele plicht tegenover heel veel voetbal liefhebbers en Fortuna in de gelegenheid stellen om met name de jeugd een goede voetbalopleiding te geven? Welk overleg is er geweest voorafgaand aan dit besluit?

In afwachting van uw antwoorden,

Met vriendelijke groeten,

Namens de Stadpartij,

Wil Krekels