Twee kunstgrasvelden bij VV Sanderbout

Sportzone Limburg nadert zijn voltooiing. De opleidingen draaien er inmiddels, er zijn bedrijven gevestigd, er wordt volop gesport en er wordt nog gebouwd aan een hotel. Opleidingen, bedrijfsleven, overheid, sportverenigingen en zorgpartners (Orbis) doen er hun ding, en ze doen dat waar mogelijk in onderlinge samenwerking. En dat levert de nodige voordelen op.

Maar daarmee is Sportzone Limburg nog niet af, zegt wethouder Ruud Guyt. Het is zaak ook op de langere termijn van de gedane investeringen te blijven profiteren. Om die reden heeft de gemeente, in overleg met de provincie, 4 deskundigen gevraagd hoe zij een duurzaam toekomstperspectief voor Sportzone Limburg zien. Wat moet er gebeuren om de overstap te maken naar Sportzone 2.0?

Professor Mommaerts van de vakgroep Sport & Leisure van de Universiteit Tilburg, René van den Berg (provincie), Eric Eijkelberg (Olympisch Vuur) en Jan Zuidam (voormalig lid Raad van Bestuur DSM en tegenwoordig voorzitter van de Limburgse Werkgevers Vereniging) hebben die opdracht aanvaard en komen met een aantal aanbevelingen. Wat er tot nu toe is gerealiseerd is goed. De Sportzone voorziet zowel lokaal, regionaal als nationaal in een aantal behoeften. Er zijn een aantal regionale en nationale trainingscentra gevestigd. Toekomstperspectief Voor de toekomst van Sportzone Limburg is het echter van belang dat men zich gaat toeleggen op een hoger schaalniveau wat betreft Run & Bike & Urban Sports. Door er naar te streven deze sporten regionaal, provinciaal en nationaal naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen kan Sportzone Limburg haar positie verstevigen.

Deze ontwikkeling moet niet alleen vanuit de overheid worden aangezet, maar moet ook door het bedrijfsleven worden opgepakt. Door hoog in te zetten op kwaliteit wordt Sportzone Limburg aantrekkelijk voor het bedrijfsleven en dan met name voor grote multinationals. Onderzocht moet worden in hoeverre er van die kant concrete belangstelling bestaat en toezeggingen zijn te krijgen. Daarvoor zal, met instemming van provincie, college van B&W en gemeenteraad een opdracht gegeven moeten worden tot een gericht marktonderzoek.

Kunstgrasvelden
Terwijl er al vooruit wordt gekeken naar de volgende stap in het bestaan van Sportzone Limburg zijn er nog een aantal stappen te zetten in fase 1. Zo wordt er hard gewerkt aan de oplevering van het hotel, met daarin een short-stay faciliteit voor groepen. De omgeving van het nieuwe complex moet nog worden ingericht. Het streven is om de nieuwe bestrating en inrichting van de openbare ruimte nog voor de zomervakantie klaar te hebben. Twee velden van VV Sanderbout lijken te worden vervangen door kunstgrasvelden vanwege de komst van het Regionaal Trainingscentrum Vrouwenvoetbal naar Sportzone. Op het terrein van VV Sanderbout wordt dan tevens een nieuwe instructie-, kleedruimte- en kantineaccommodatie gebouwd.

En tenslotte – maar dat valt niet direct onder de realisatie van de Sportzone – wordt er nog een nieuwe brug over het spoor gelegd om vanuit Ophoven, Sanderbout en Thien Bunder een betere ontsluiting van de Sportzone te krijgen voor fietsers en voetgangers.

Bron: Sittard-Geleen nieuws