Vacature: lid Raad van Commissarissen (gesloten)

Namens STAK & Fortuna SC zal er – op basis van het gouden aandeel – één afgevaardigde naar voren worden geschoven om plaats te nemen in de nieuw te vormen Raad van Commissarissen. Ben je hierin geïnteresseerd? Lees dan verder!

Doelstelling van de Raad van Commissarissen (RvC)
De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur van Fortuna Sittard, de financiële situatie en op de algemene gang van zaken binnen de besloten vennootschap Fortuna Sittard. De RvC heeft een toezichthoudende rol op het bestuur en staat deze met raad en daad ter zijde.

Daarnaast is de RvC verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC staat onder leiding van de voorzitter van de RvC en zal in totaal uit zeven personen bestaan. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

​Gevraagde eigenschappen, achtergrond en kennis
De leden van de RvC zijn als college in staat om met het bestuur mee te denken op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de RvC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn. Dit vraagt van de commissarissen een bepaalde achtergrond, kenmerken en specifieke kennis.

Daarnaast vertegenwoordigt de commissaris ook de belangen van de Fortuna Sittard supporters in het algemeen en de STAK / Fortuna SC belangen in het bijzonder. De gezochte commissaris moet dus langdurig een constructieve Fortuna Sittard supporter zijn.

De commissaris zal formeel worden benoemd door de STAK en zal ook op regelmatige basis verantwoording aan de STAK moeten afleggen. De andere commissarissen zullen worden benoemd door de overige aandeelhouders van Fortuna Sittard.

De commissaris heeft bij voorkeur:

1. de volgende achtergrond: bestuurlijke ervaring,  breed netwerk, regionale en maatschappelijke betrokkenheid en langdurig Fortuna Sittard supporter;

2. de beschikking over één of meerdere vakinhoudelijke kennis inzake: financieel-economisch, bedrijfskundig, juridisch/fiscaal, media of management & organisatie;

3. de beschikking over de volgende kwaliteiten en eigenschappen : analytisch inzicht, positief kritisch, constructieve houding, goede communicatieve vaardigheden, in staat om op afstand toezicht te houden, integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel, inzicht in verhoudingen en teamspeler.

Tijdsbesteding
De te verwachten tijdsbesteding is (minimaal) een maandelijks overleg met de RvC en een kwartaal overleg met de STAK en/of Fortuna SC. Daarnaast zal er in specifieke situaties een beroep gedaan worden op advies en/ of hulp, (dit kan zeer significant zijn) is aanwezigheid bij thuis,- en uitwedstrijden gewenst en zal er ook beroep gedaan worden op representatieve activiteiten. De rol is onbezoldigd.

Interesse?
Heb je interesse in deze uitdagende en cruciale rol dan horen wij dat graag! Stuur je motivatie en CV / linkedIn profiel vóór 1 december 2016 naar info@fortunasc.nl . Hierna zal het bestuur van de STAK en Fortuna SC vervolgacties nemen met als doel zo spoedig mogelijk de nieuwe commissaris te kunnen benoemen.

Bestuur Fortuna SC