Algemene ledenvergadering: agenda

Zoals eerder aangekondigd, zal de Algemene ledenvergadering van 2020 plaatsvinden op 18 maart 2021 tussen 19:30 en 20:30 uur.

De ledenvergadering zal live worden uitgezonden op ons YouTube kanaal, waardoor iedereen de vergadering live kan volgen. Omdat de ledenvergadering niet interactief zal zijn, worden alle leden na afloop in de gelegenheid gesteld om middels een stembiljet (digitaal) zijn of haar stem uit te brengen op de onderwerpen die normaliter op een ledenvergadering in stemming worden gebracht. Het stembiljet kan tot en met 25 maart 19:30 worden ingevuld.

De agenda is, gezien het karakter van de ledenvergadering, beknopt en als volgt:

  1. Terugblik seizoen 2019-2020;
  2. ‘Vooruit’ blikken op seizoen 2020-2021 ;
  3.  (Her)benoeming bestuursleden;
  4.  Toelichting financiële situatie van de vereniging en decharge kascommissie;
  5.  Nadere definiëring van enkele begrippen in het gouden-aandeel; en
  6. Beantwoording ontvangen vragen.

Leden kunnen zich tot en met 11 maart verkiesbaar stellen als bestuurslid. Doe dit door een e-mail te sturen naar info@fortunasc.nl. De ledenvergadering zal hier vervolgens over stemmen.

Van de huidige bestuursleden, treden er de nodige conform schema af. Alle bestuursleden stellen zich echter herkiesbaar: Mark Arntz tot en met juni 2021, Joep Pustjens tot en met juni 2023, Remco Lucassen tot en met juni 2021, Jeroen Loos tot en met juni 2022 en Mireille Zuiverloon tot en met juni 2022.

Daarnaast hebben een tweetal leden al geruime tijd informeel deel uitgemaakt van het bestuur: René Mattheij en Wibo Biermans. Beiden stellen zich verkiesbaar tot en met juni 2023.

Ten slotte kunnen alle leden tot en met 15 maart per e-mail vragen stellen aan het bestuur, die op de algemene ledenvergadering zullen worden beantwoord. Het stellen van vragen kan via info@fortunasc.nl. Hierbij dien je je naam en lidnummer (staat op je ledenpasje) te vermelden.

Geef een reactie