Algemene ledenvergadering 2020: save the date!

Het bestuur van Fortuna SC sprak in november 2020 de hoop uit een fysieke algemene ledenvergadering te kunnen organiseren. Het bestuur gaf hierbij aan om de maatregelen aan het begin van 2021 te bekijken en in te schatten of een fysieke algemene ledenvergadering voor 30 april 2021 haalbaar lijkt.

Helaas is de situatie nog te onzeker om een fysieke algemene ledenvergadering te kunnen organiseren. Er is dan ook besloten om de algemene ledenvergadering 2020 digitaal te organiseren en wel op 18 maart 2021 tussen 19:30 en 20:30.

De agenda zal tijdig met onze leden worden gecommuniceerd en na het bekendmaken van de agenda, kunnen leden kunnen tot en met 15 maart 2021 vragen stellen aan het bestuur die op de algemene ledenvergadering zullen worden beantwoord.

Over de wijze van stemmen, zoals het (her)benoemen van bestuursleden, volgt nog nadere informatie. Tevens zal er nog nadere informatie volgen over hoe de digitale algemene ledenvergadering uit gaat zien.

Bestuur Fortuna SC

Geef een reactie