Kascontrole positie ingevuld

Diverse leden hebben zich opgegeven voor de rol van kascontrole. Iet wat wij zeer waarderen.  Inmiddels heeft de kanscontrole groep een keuze gemaakt en zijn de vrijwilligers die zich hebben aangemeld hierover geinformeerd. Wij danken jullie oprecht voor je belangstelling!!! Onderstaande bericht is dus niet langer nodig.

Update: Diverse leden hebben zich opgegeven voor de rol van kascontrole. Iet wat wij zeer waarderen.  Inmiddels heeft de kanscontrole groep een keuze gemaakt en zijn de vrijwilligers die zich hebben aangemeld hierover geïnformeerd. Wij danken jullie oprecht voor je belangstelling!!!  Onderstaande bericht is dus niet langer nodig.
===========================================================================================
Eens per jaar organiseert supporterscollectief Fortuna SC haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze bijeenkomst legt het bestuur verantwoording af richting haar leden en presenteert haar plannen voor de toekomst. Één van de jaarlijkse agendapunten is het verslag dat de kascontrolecommissie uitbrengt naar aanleiding van een bezoekje aan de penningmeester waarbij het een kijkje neemt in de administratie.

Tijdens de ALV deelt de commissie de resultaten van deze kascontrole en verleent de ALV al of niet ‘decharge’. Vervolgens wordt de jaarrekening vastgesteld.

Dat is toch saai? En wie boeit dat eigenlijk? Dat boeit misschien niet zo heel veel leden, maar wat als het bestuur plotseling met de mededeling komt dat er financiële problemen zijn? Om enigszins een financiële vinger aan de pols te houden wordt een kascontrolecommissie ingesteld. Daarnaast stellen de wetgever, de statuten van Fortuna SC en de ALV prijs op de bevindingen van de commissie. Alle leden moeten erop kunnen vertrouwen dat de cijfers die het bestuur presenteert de juiste zijn.

Daarnaast is het hartstikke interessant erachter te komen hoe Fortuna SC wordt gerund en waarmee de penningmeester en zijn collega bestuursleden te maken hebben of krijgen. Hoe is het busvervoer eigenlijk geregeld? Wat kost het en wat levert het op? Hoe gaat Fortuna SC om met de druk om mee te groeien met de ontwikkeling van Fortuna Sittard? Wat moet er financieel gebeuren zodat ieder lid meermaals per jaar een Fortuna SC Magazine ontvangt?

De kascontrolecommissie bestaat momenteel uit één persoon en dat is natuurlijk te weinig. We zoeken nog een tweede persoon. Zeker met het oog op de continuïteit van de kascontrolecommissie. Lid ben je doorgaans voor twee jaar, waarbij je eerste jaar een ‘leerjaar’ is en je tijdens je tweede jaar je kennis overdraagt aan een volgend lid.

Hoeveel tijd kost dit dan? Nou, niet veel. Je krijgt van de penningmeester alle stukken doorgestuurd en die bekijk je op een rustig moment. Daarnaast hoort een bezoekje aan de penningmeester erbij. Verloopt de controle, net als andere jaren, gladjes? Dan ben je klaar met één avond!

Financiële kennis hebben is niet noodzakelijk, wel handig. Een kritische houding is veel belangrijker en je dient uiteraard lid te zijn van Fortuna SC! Opgeven kan door een berichtje voor 10 september te sturen naar Joep.Pustjens@fortunasc.nl

Geef een reactie