Fortuna zoekt nog altijd verzamelaars

Vorige maand las u al een oproep van clubarchivaris Wil Beckers aan verzamelaars van Fortuna-items. Sinds enige tijd heeft hij het initiatief genomen om in kaart te brengen wat er binnen de club en met name bij de fans aan Fortuna-attributen verzameld is. Inmiddels hebben zich al een aantal verzamelaars bij hem gemeld, waarvoor dank! Wil komt natuurlijk graag in contact met nog meer verzamelaars.

Fortuna-erfgoed in kaart brengen

Om in kaart te brengen wat er onder de supporters zoal verzameld is heeft Wil uw hulp hard nodig. Heeft u nog oude shirtjes, toegangskaartjes, programmaboekjes, foto’s, et cetera? Wat u ook heeft verzameld en hoe groot of klein uw verzameling ook is: ze is uiterst waardevol! Laat het ons a.u.b. weten, zodat wij een goed beeld kunnen krijgen van het totaal aan Fortuna-attributen. Het gaat slechts om een inventarisatie, de spullen blijven uiteraard van en bij u!

Wilt u meewerken aan dit mooie initatief? Neem dan contact op met onze clubarchivaris via wilbeckers@home.nl. Hij neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Fortuna Museum

Momenteel wordt er door een aantal mensen hard aan gewerkt om het Fortuna Museum verder gestalte te geven. Zo’n museum wordt geen statische plek. Het moet een plek worden waar in een steeds wijzigende collectie Fortuna-attributen ten toon gesteld worden. En of die spullen nu in bezit zijn van het museum of in particuliere handen, uiteindelijk maken ze allen deel uit van het totale Fortuna-erfgoed.

U kunt met uw verzameling dus deel uitmaken van het Fortuna Museum. Op geheel vrijwillige basis natuurlijk en uw collectie blijft natuurlijk van u. Genieten van uw eigen Fortuna-collectie is mooi, maar wellicht geniet u nog veel meer als u met (een deel van) uw verzameling kan pronken tijdens een mooie expositie.

Wat is er mooier dan de wetenschap dat u het publiek warm kunt maken voor uw favoriete club. Door uw deelname draagt u er aan bij dat zij een onvergetelijke indruk opdoen. Wie kan zich nu niet het eerste stadionbezoek herinneren? Dat vergeet men nooit meer! Gun dit niet alleen uzelf, maar zeker ook de jeugd van Sittard-Geleen en omgeving. En gun dit ook onze mooie club!

Of u nu wel of niet actief wilt meedoen, laat onze clubarchivaris in ieder geval iets weten als u een verzameling heeft. Het wordt zeer gewaardeerd! Alvast hartelijk dank namens Fortuna Sittard en clubarchivaris Wil Beckers.