Ook Fortuna Sittard verontwaardigd!

Bestuur en Raad van Commissarissen wenst /eist rectificatie van Dagblad de Limburger

Geachte sponsor,

Op donderdag 15 oktober 2015 verscheen een artikel in Dagblad de Limburger met als titel “Masset buitenspel als directeur”.

Allereerst vermeldt de krant het onjuiste bericht dat Masset uit zijn functie ontheven zou zijn. Zij heeft echter nagelaten om dit als voldongen feit gepresenteerde nieuws buiten de wegens ziekte onbereikbare Masset bij andere bestuurders of Raad van Toezichtleden te verifiëren.
Ook wordt in tegenstelling tot wat de krant schrijft, het beleid van voorzitter/directeur Masset wel degelijk door het bestuur en de Raad van Toezicht gedragen. De Raad van Toezicht is overigens van mening dat de heer Masset zeer grote verdiensten heeft voor de club.

Ook het besluit de arbeidsovereenkomst met trainer Peter van Vossen te beëindigen, is niet alleen door Masset genomen, maar unaniem door het gehele bestuur en de Raad van Toezicht.
Gezien de importantie van de vele onjuist in het artikel gepresenteerde feiten en de hiermee gepaard gaande negatieve beeldvorming ten aanzien van Masset heeft het bestuur en de Raad van Toezicht van Fortuna Sittard vanmiddag Dagblad de Limburger schriftelijk dringend verzocht tot het plaatsen van een rectificatie. Volgens bestuur en Raad van Toezicht is het enige juiste feit in het betreffende artikel dat voorzitter/directeur Masset helaas ziek thuis zit.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Raad van Toezicht van Fortuna Sittard,

Namens deze,
J. Abelshausen