Opinie: Fortuna anno 2010: To be or not to be ?

Fortuna Sittard werd in Nederland algemeen beschouwd als het lelijke financiële eendje van de 2e divisie. Een reputatie die we hebben opgebouwd nadat we drie grote reddingsoperaties hebben gehad, waarbij miljoenen aan schulden boven water kwamen en soms ook net zo geheimzinnig weer werden “opgedampt”.  Dit heeft Fortuna Sittard helaas meer dan alleen een slechte naam bezorgd. Het heeft ons ook goodwill bij sponsoren, supporters, overheid, spelers en de KNVB gekost. Net toen 99% van de Nederlandse bevolking dacht dat het doek definitief was gevallen wist TOF met een selecte groep van sponsoren en supporters het tij te keren.  Een meer dan ongekend succes die ons inziens bij geen enkele andere BVO ooit is gerealiseerd. De vraag na het plotseling wegvallen van Haarlem vanwege een relatief kleine schuld en de – op zijn minst gezegd- armlastige positie van Veendam is dan ook niet: “degraderen wij nu dan niet?”  maar “hoe zit het met onze categorie 1 positie en ons bestaansrecht?” . Fortunahome.com ging eens ouderwets op speurtocht….

Nadat TOF het eigenaarschap binnen Fortuna -onofficieel- had overgenomen besloten de beide Wil-len zich te concentreren op een viertal punten, te weten: (1) de afhandeling van alle schulden, (2) het neerzetten van een nieuw team aan (voetbal) spelers, (3) het neerzetten en realiseren van een sluitende begroting (inkomsten en kosten) voor het nieuwe jaar 2009-2010 en (4)  het neerzetten van een nieuw bestuur en werkorganisatie die in lijn is met de drie andere punten.

1. De afhandeling van de schulden

Dit bleek en blijkt best een taai proces te zijn. Niet alleen meldden zich regelmatig weer nieuwe onbekende schuldeisers, maar ook het benodigde cash geld bijeen krijgen om überhaupt de schuldeisers hun 15% schulddeel terug te geven bleek een moeilijke opgave. Een deel van het TOF-geld (70.000 euro) werd aangewend om alle kleine schuldeisers te betalen. Maar daarmee was de gehele schuld natuurlijk niet afgelost. Er waren nog enkele grote schuldeisers zoals ex-voetballer Van Barneveld, de belastingdienst, Cateraar Westerhout en fitness Centre Fitland. Die schulden moesten afbetaald worden, maar met welk geld was destijds een groot raadsel. Een groot deel van die oplossing werd gevonden bij Bouwbedrijf en stadioneigenaar Wessels. Hij was bereid het benodigde bedrag (zo’n 600.000 euro) op tafel te leggen, maar hij wilde er wel wat voor terug. Naar vernomen claimde Dhr. Wessels de rechten van alle toekomstige inkomsten die op het moment van ondertekenen nog niet gerealiseerd waren. Zo kreeg de man bijvoorbeeld de rechten op de nog te verkrijgen inkomsten van leegstaande skyboxen (1 a 2 stuks), de shirtsponsor inkomsten en inkomsten behorende bij de naamgever van het stadion. Een op papier logische deal. Het nadeel is ook duidelijk. Fortuna zal niet snel dit seizoen meer met een grote shirtsponsor gaan spelen en met Brouwers zijn enkele fikse gesprekken gevoerd voordat het stadion Trendwork arena ging heten.

Zijn we nu dan van die schuldsanering af? ” jein” is het antwoord. Op papier is alles wel geregeld en met de belastingdienst is bijvoorbeeld enige dagen geleden netjes alles afgerekend. Met Joos is een betalingsregeling getroffen, maar dat houdt wel in dat we tot eind 2011 nog lopende ” schulden”  hebben. Joos was geen goedkope jongen en die drukt dus de komende twee jaar nog flink op onze begroting (zeg maar dat je ipv van Joos af te betalen Gommans, de Boer en Linssen kunt huren). Het zij zo en Fortuna dient en zal dit verder netjes afhandelen, net zoals het daadwerkelijk gaan betalen van de afspraken inzake de schuldsanering. We kunnen stellen dat het schuldsaneringsproces dus uiterst integer en professioneel verloopt, maar het is zeker in financiele zin nog niet afgerond. We zijn pas klaar als alle schulden daadwerkelijk betaald zijn en Fortunahome schat in dat dit eind 2011/begin 2012 zal zijn.

Daarnaast blijven we met de papieren schuld van een dikke 8 miljoen in onze balans zitten vanwege het stadion. Feitelijk is de tegenbalans van deze post de toekomstige inkomsten uit de ontwikkelwinst (50%) van de stadionomgeving (Plaza). Plaza kan indien het hele terrein volgebouwd is zo’n 30 miljoen winst genereren. In de eerste fase (tot 2014) is zo’n dikke 15 miljoen winst voorzien, waarvan de helft dus voor Fortuna is c.q.  gebruikt kan worden om de resterende schuld van 8 miljoen definitief mee af te lossen. De afspraak daarbij is dat we dat bedrag alleen maar hoeven terug te betalen vanuit de ontwikkelwinsten. Indien er geen winsten worden gemaakt hoeft het niet terugbetaald te worden. In dat opzicht is het toch wel goed dat de spade in de grond gaat en dat er winsten worden gemaakt met bouwen. Hierdoor wordt die papieren schuld eindelijk weggewerkt en krijgen we over enige jaren (2014 en verder) zelfs misschien wel perspectief op ontwikkelwinsten uit fase II van Citta Plaza.

Afsluitend kunnen we stellen dat we een grote stap hebben gezet, maar de finish van het schuldsaneringtraject lijkt pas in 2012 te liggen. Geen reden tot zorg, wel tot kritische besluitvorming als het gaat om kosten.

2. Het neerzetten van het nieuwe team.

Voor aanvang van het seizoen 2009-2010 was er toch wel wat onduidelijkheid over wat nu financieel haalbaar en technisch wensbaar was. De trainer keek met name naar Sjra/Tof voor het kunnen inschatten van de financiële ruimte en de bestuursleden vroegen op hun beurt aan de technische staff voor een voorstel. Mede hierdoor, maar met name door de veel te krappe voorbereidingstijd en de ” angst”  om geld uit te geven werd onze selectie op papier aangevuld met 1 onbekende ” topper” (Traore)  en wat jeugd, amateur, of uitgerangeerde spelers. De openingsstart was dan ook dramatisch slecht en de trainers besloten meteen tot ” afbraakvoetbal”, soms ook wel resultaat voetbal genoemd. Een vreselijke beslissing, maar wel een die te begrijpen is. Dit onervaren en jeugdig team kon hooguit 30 minuten mee met de tegenstander en die 30 minuten moesten zorgvuldig gekozen worden. De puntjes werden bijeen geschraapt, maar het voetbal bleef pijn doen aan de ogen. Ramon Voorn en Keeper Wintjes staken daar eigenlijk wel met kop en schouders bovenuit. Met de winterstop werden de fans toch wel enigszins positief verrast door de komst van drie eerstedivsie-waardige spelers. Spelers die gehuurd konden worden uit de opbrengsten van de verkoop van twee belgisch-turkse Fortunezen. Na drie wedstrijden met deze spelers hebben we 3 punten tegen de koploper van periode, en Excelsior en volendam. Op papier aardig, ook niet meer dan dat, maar met name het betere veldspel begint wel al zichtbaar te worden. Met deze drie versterkingen en de ruimere voorbereidingstijd dient de technische staff voor meer punten te gaan zorgen. Want vriend en vijand is het er wel over eens dat we met dit spelersmateriaal en budget simpel weg te laag staan!  Dit moet beter!

Overigens heeft TOF de belofte nog staan dat het jeugdig talent eerder een contract zou gaan aanbieden. Navraag bij jeugdspelers en staff leerde ons dat dit nog niet gebeurd is, maar dat het nu wel heel snel zal gaan gebeuren. Op zeer korte termijn kunnen een drie a viertal jeugdspelers dus hun eerste echte contract verwachten. Alvast welkom mannen!

3. Het neerzetten en realiseren van een sluitende begroting (inkomsten en kosten) voor het nieuwe jaar 2009-2010

Iets wat de leek heel logisch lijkt maar in de praktijk niet is. Vorig jaar heeft de Jupiler League meer dan 10 miljoen euro verlies gemaakt. Een viertal Bvo’s hadden slechts zwarte cijfers behaald. Dat betekent dat de gem. bvo die geen winst heeft gemaakt een verlies van een klein miljoen heeft gemaakt! Dit getal zal dit seizoen niet zijn verbeterd, getuige ook de strijd van Oss, Mvv, Telstar, Eindhoven, Haarlem of Veendam en de uitspraak van de KNVB dat een tiental BVO’s in de gevaarzone zit.  Hoe zit het dan bij Fortuna Sittard?

Ook hier is het antwoord weer genuanceerd. De begroting was opgesteld met de wetenschap dat we op papier ergens tussen de 50K en 100K tekort zouden hebben. Met de verkoop van twee spelers in de winterstop hadden we de mogelijkheid om dat gat in 1 keer te dichten, maar het bestuur heeft besloten te investeren in een sportieve toekomst. Dit met de gedachte dat beter spel dient te leiden tot meer inkomsten via sponsoring en publiek. Fortuna stevent dus af op een te overzien klein tekort van toch wel enkele tienduizenden euro’s. Iets wat volgens de KNVB wel mag, maar waarvan het bestuur liever heeft dat dat tekort dit jaar nog met een bijzondere actie wordt gedicht.  Al met al mag je stellen dat Fortuna het precies doet zoals ze voorspeld hebben.

4. Het neerzetten van een nieuw bestuur en de werkorganisatie voor 2010

De status van het nieuwe bestuur dan. Eenieder kent de nieuwe bestuursleden. Stuk voor stuk mensen met een geel-groen hart en een eigen specialiteit. Vanuit Fortunahome.com zijn wij uiterst en dan ook echt uiterst content met dit bestuur.

Daarnaast willen wij wel enkele punten ter verbetering aanmerkingen. Het belangrijkste punt is ons inziens cruciaal dat er een sterke en allesbepalende Technisch manager gaat komen. Iemand met een voetbalvisie en die de BVO Fortuna vanuit ene voetbal filosofie consistent gaat inrichten. Dat begint met een voetbalvisie voor het eerste elftal (spelstijl, aanname trainer , SWOT analyse, profielen gewenste voetballers, contracten, spelersfondsen, etc) en vertaald zich naar de verdere professionalisering van de jeugd (van trainingsmethodieken, begeleiding, scouting van jeugd, contracten, individuele ontwikkelprogramma’s, spelstijl van de teams, etc, etc) en scoutingapparaat (opzetten van scoutingnetwerk, bevriende amateursverenigingen, opzetten (internat. voetbalscholen, etc, etc).

Deze persoon moet in de eerste fase met name gaan organiseren en structuren en daarna gaan implementeren en motiveren. En ja, hij zal de baas dienen te zijn van de hoofdtrainer en Hoofd jeugdopleiding. Deze man (of vrouw 🙂 dient eigenlijk voor aanvang het nieuwe seizoen al aan de slag te zijn en ja… eventueel vrouwenvoetbal valt ook onder zijn verantwoordelijkheid.

Goed. Resumerend durven wij te stellen dat Fortuna op weg terug is van af. Het heeft de laatste jaren fikse klappen gehad en het is geheel onmogelijk om binnen een paar maanden weer de club te zijn die we op 10 jaar tijd hebben afgebroken. De komende twee jaar a vier jaar zullen we dus nog te maken krijgen met zaken vanuit het verleden. Het zij zo. Het positieve nieuws is echter dat Fortuna volledig scherp heeft waar die kosten zitten en hoe die terug betaald gaan worden.  Fortuna heeft zich in de afgelopen 6 a 8 maanden tijdens economisch en politiek zwaar weer  keurig op koers weten te houden en stevent op een bestuurs prestatie af die precies voorspelt was.

Sportief gezien zal de club ook scherp moeten blijven. Het voetbal is nog erg wisselvallend en de concurrentie wil ook niet degraderen. Scherpte, vertrouwen, steun en punten, veel punten moeten ons helpen Fortuna ook in sportieve zin in een veilige haven te loodsen. In dat opzicht wordt er met gespannen maar ook hoopvolle blikken gekeken naar de spelers en het trainerstrio.

Het mooie van het nieuwe Fortuna is dat er naast de ” bedreigingen”‘  ook steeds meer kansen beginnen te komen. Indien Fortuna de ambitie heeft om het in 2010 nog beter te doen dan gepland dan liggen ons inziens de kansen onder meer op de volgende terreinen:

–  De Fortuna aanhangers dienen massaal op de CDA (Wil Paauwe) of Stadspartij (Wil Krekels) te stemmen . 800 extra stemmen moet haalbaar zijn en dat zijn 2 extra zetels. Twee geel-groene zetels die we keihard kunnen gebruiken om de Anti-Fortuna partijen PVDA en GOB uit het zadel te wippen. Dit kan ons zeker veel geld en snelheid opleveren!

–  De Fortuna spelers dienen eerst de broodnodige punten te behalen , waarbij overwinningen tegen Emmen, Oss en MVV cruciaal zouden zijn. Daarnaast dient het veldspel weer aantrekkelijk te worden zodat we in de lente met vele (extra) duizenden toeschouwers nog een spannende periode in zouden kunnen gaan.

–  Het EK vrouwen voetbal naar Sittard weten te krijgen zou een mooie stimulans zijn voor het (inter) nationale imago . Daarnaast verkrijg je als BVO dan toegang tot kanalen die anders gesloten zouden blijven. Overigens geldt dit in een andere mate ook voor de terugkeer van het internationale A-jeugd toernooi!

– Er een aparte stichting voor Jeugd voetbal Fortuna Sittard gecreëerd zal gaan worden met eigen statuten, bestuur en financiële balans. Dit zal het organisatorische fundament gaan vormen voor de opbloei van de jeugdopleiding. Externe partijen zullen gevraagd worden te participeren en de Gemeente Sittard-Geleen heeft zich al gemeld met 250.000 euro.

–  Oefenwedstrijd weten te organiseren tegen leuke club waardoor we extra recette van 50K krijgen om tekort te dichten. Misschien dat Hofland (Feijenoord) of een Limburg Cup variant Met Racink Genk erbij een idee kan zijn.

De spade in de grond van de Sportzone , stadionafbouw en realisatie van Citta Plaza. Elke euro die hier verdient wordt helpt Fortuna sneller de papieren schuld af te lossen en om in de toekomst weer zicht te krijgen op echte inkomsten. Daarnaast geeft het de omgeving en haar gebruikers een boost als er mooie dingen worden gerealiseerd.

Webmaster Kiprich; Voor Fortunahome.com