Sponsor informatie avond bij Fortuna Sittard.

Sponsor informatie avond bij Fortuna Sittard.

Achter de schermen gebeurt er, zoals gebruikelijk, van alles bij Fortuna Sittard. Dat is dit seizoen natuurlijk niet uniek. Communicatie hierover laat nogal eens te wensen over bij onze club. Ook dit seizoen gonst het van allerlei geruchten. De ene dag vangen we geluiden op van investeerders en ziet de toekomst van onze trots er geweldig uit terwijl de andere dag de club richting een faillissement lijkt te gaan. Net als zelfs de meeste verstokte positivo het niet meer ziet zitten komt er dan opeens weer goed nieuws maar ook dat wordt dan weer niet officieel bevestigd.

We zijn heel wat gewend bij Fortuna Sittard maar het wordt toch echt hoog tijd dat er op korte termijn een oplossing komt en dat er structureel zaken veranderd worden. Sommige mensen reppen al over een gebrek aan bestaansrecht voor onze club maar daar geloof ik niet in. Met een goed bestuur, een goede structuur en organisatie en betrokkenheid en beleving in alle geledingen van de club kan Fortuna Sittard weer de club worden die het ooit was. De trots van de Westelijke Mijnstreek waar iedereen in de regio zich mee verbonden voelt en bij wil horen. Deze gedachte heeft ook Joppe Sangen die sinds kort is geïntroduceerd als directeur van Fortuna Sittard. Samen met Charly Chudik zal hij het nieuwe directie team gaan vormen dat ervoor moet gaan zorgen dat de club de regie terug krijgt en partijen verbonden worden om samen de strijden voor Fortuna Sittard.

Omdat het nieuwe directieteam zich wil voorstellen aan een aantal stakeholders voordat het zich voorstelt via de media vindt op dinsdag 15 december een sponsor informatie avond plaats bij Fortuna Sittard. Ook het bestuur van Fortuna SC wordt uitgenodigd voor deze sponsor informatie avond. Uiteraard maken een aantal bestuursleden graag gebruik van deze uitnodiging. Natuurlijk zullen ook de leden van Fortuna SC en alle andere supporters van Fortuna Sittard op korte termijn geïnformeerd worden over de stand van zaken bij Fortuna Sittard. Dit zal gaan gebeuren in januari 2016.

De avond begint met een filmpje waarin de vinger op de zere plek gelegd wordt als het gaat over Fortuna Sittard. Geen structuur, geen duidelijke lijnen, geen communicatie en veel te weinig binding met de stakeholders die daarom steeds meer afhaken. Dat kan en dat moet beter! Maar hoe gaan we dat dan doen? Naast een sterk bestuur, een goede en duidelijk structuur en goede communicatie is samenwerking het toverwoord. Willen we er echt iets van maken bij Fortuna Sittard dan zullen we moeten samenwerken. Elke betrokken partij zal haar bijdrage moeten leveren en dat is ook wat Joppe Sangen verschillende keren aangeeft. Het nieuwe directieteam kan het niet alleen, het heeft iedereen nodig!

Er worden tal van kritische, maar zeer terechte vragen gesteld. Waar in het verleden vaak naar anderen gewezen werd lijkt er nu sprake te zijn van een belangrijke koers wijziging. Fortuna Sittard kijkt eerst naar zichzelf en erkend dat er zaken helemaal fout zijn gegaan. Een zeer belangrijke stap om te komen tot verbetering! Alle aanwezigen worden opgeroepen om daarbij te helpen. Als er zaken anders lopen dan gewenst, geef dat dan aan, kom met oplossingen en help ons deze te realiseren. Dan kunnen we samen zorgen dat de club vooruit komt. Vanuit de sponsoren komt een belangrijk signaal dat er de laatste jaren steeds meer echte groengele sponsoren zijn afgevallen. Er wordt een dringende oproep gedaan aan het nieuwe directieteam om hiermee aan de slag te gaan en er alles aan te doen wat mogelijk is om te voorkomen dat er nog meer sponsoren afvallen en er op termijn voor te zorgen dat men de afgevallen sponsoren weer betrokken krijgt bij de club die nog steeds in hun hart zit.

Ik wil graag een oproep doen naar deze sponsoren om Fortuna Sittard hiermee te helpen. De geuite kritiek is volkomen terecht maar nu is het aan ons allen om hier iets mee te doen. Richt bijvoorbeeld een werkgroep op en help onze commerciële staf om te komen tot verbeteringen! Naast het organisatorische wordt er ook ingegaan op de financiële toestand van de club. Financiën is en blijft een moeilijk onderdeel en er is geld nodig om met name een liquiditeitsprobleem op te lossen, zo wordt verteld. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt en er is inmiddels een akkoord over een financiële injectie die ervoor moet zorgen dat Fortuna Sittard ook vervolgstappen kan gaan zetten. Nog voor de kerst van 2015 zou e.e.a. volledig geformaliseerd moeten worden zodat we in 2016 een nieuwe, frisse start kunnen maken.

Verder komt een eventuele subsidie van de Provincie Limburg ter sprake. Fortuna Sittard weet te melden dat er rekening gehouden wordt met een subsidie van de Provincie Limburg voor de maatschappelijk bijdrage die de club levert. Ook de andere Limburgse clubs rekenen overigens op een vergelijkbare bijdrage. Geld voor verbetering op het veld is er echter niet, onze nieuwe trainer Ben van Dael zal het moeten doen met de spelers die hij heeft. Er is echter vertrouwen dat hij, met steun van iedereen binnen en rondom de club, erin gaat slagen om de resultaten te verbeteren.

Fortuna SC is verheugd te zien dat de nieuwe directie inmiddels een helder beeld heeft van de club en niet bang is om zichzelf een spiegel voor te houden om te kijken waar zaken beter moeten. Dat zou eigenlijk elke Fortunees moeten doen. Natuurlijk is het volkomen logisch dat er kritiek gegeven wordt maar als we echt vooruit willen zullen we ons allemaal zelf een spiegel moeten voorhouden en realistisch naar onszelf durven kijken. We kunnen allemaal bijdragen aan verbetering.

Daarom wil ik langs deze weg een nadrukkelijk oproep doen aan iedereen die de club een warm hart toedraagt om eens goed na te denken wat hij of zij allemaal doet voor Fortuna Sittard en op welke manier dat wellicht nog beter kan. Laat dit ons goede Fortuna voornemen zijn voor 2016! Als we dat allemaal samen gaan doen en de nieuwe directie voert daarin de regie zoals werd aangegeven, dan ben ik ervan overtuigd dat het gaat lukken om eindelijk weer “Nao Veure” te kunnen met onze prachtige club!

Marc Verjans

Voorzitter Fortuna SC