Stem: Stadspartij en Fortuna scoren samen!

Op 19 maart zijn de gemeenteraadverkiezingen. Voor nogal wat mensen is dat, gezien de opkomst percentages, nu niet de meest spannende dag van het jaar, maar voor Fortuna Sittard fans is het wel degelijk een belangrijke dag. Een gemeenteraad die Fortuna Sittard steunt of tegenwerkt kon wel eens net het verschil zijn tussen een marginaal bestaan in de juup-liek of een kans op terugkeer naar de eredivisie.

Het verschil tussen Roda Jc en Fortuna Sittard is namelijk alleen de gemeente. De ene gemeente steunt het betaald voetbal wel, de andere verkwanselt het liever aan dorpspolitiek. Jeugdvoetbal, top entertainment, dames voetbal, een afgebouwd stadion, een volksvertegenwoordiging die tegen politiegeweld optreedt, fatsoenlijke velden, landelijke uitstraling, Sportzone afbouw, etc, etc., Allemaal zaken die de politiek kan beïnvloeden.

Het belang van een geel-groen gemeenteraad is cruciaal en daarom roepen wij de Fortuna achterban dan ook op om massaal te gaan stemmen op een pro-fortuna Sittard partij. Nu kennen wij niet alle partijprogramma en standpunten, maar grofweg kunnen we stellen dat van de grote partijen het programma van het GOB altijd het meest belemmerend is geweest voor Fortuna Sittard en dat het CDA en de Stadspartij het meest uigesproken voor Fortuna Sittard zijn.

In dat kader willen wij de volgende kandidaat van de Stadspartij, Mireille Zuiverloon-Schumans onder jullie speciale aandacht brengen (lijst 3 plek 6) Bijgaande het antwoord op de vraag wat zij voor Fortuna Sittard wil gaan doen als ze gekozen wordt:

Niet kijken naar het verleden, maar richten op de toekomst. Waar de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en ook de bvo Fortuna Sittard een plek hebben om zich te ontwikkelen. Waar breedtesport en Fortuna Sittard samen een verbindende factor vormen in de regio. Waar Fortuna de trots is van de stad, voor jong, oud, rijk en arm. En daar wil ik nu, en in de toekomst, mijn steentje aan bijdragen. Met Fortuna willen wij noa veure!