Toelichting ID-controle uitvak Feyenoord

De laatste dagen is er ophef ontstaan naar aanleiding van het bericht op de website van Fortuna Sittard, waarin door de club wordt aangekondigd dat er een ID controle zal plaatsvinden bij het uitvak. Via deze weg willen we onze supporters hier een nadere toelichting op geven.

Fortuna Sittard is bekend geworden met het feit dat er – kennelijk – veel supporters een kaart hebben gekocht voor het uitvak via het account en SRO nummer van een andere supporter. Niet alleen is het niet toegestaan om in het uitvak plaats te nemen zonder seizoenkaart 18/19 of lidmaatschap van Fortuna SC, het is tevens niet toegestaan om kaarten voor het uitvak over te dragen (dit staat in de algemene voorwaarden waarmee je akkoord gaat bij het kopen van een ticket). Nu Fortuna Sittard hiermee bekend is geworden, is Fortuna Sittard van mening dat ze genoodzaakt is hier een controle op uit te voeren. Iedereen die het uitvak van Feyenoord betreedt zal dan ook zijn ticket en identiteitsbewijs dienen te overleggen en deze dienen overeen te komen. Indien dit niet het geval is, dan zullen de gegeven van degene die het uitvak wilt betreden worden genoteerd. Daarnaast zal de persoon op wiens naam het ticket staat (en het daaraan gekoppelde SRO nummer) voor een nog door Fortuna Sittard nader te bepalen termijn het recht verliezen om uitkaarten te kunnen kopen. Mocht je morgen aldus afreizen naar de kuip met een ticket dat niet op jouw naam staat, wees je er dan van bewust dat dit gevolgen heeft voor de persoon die op het ticket staat vermeld!

De reden dat Fortuna Sittard deze controle uit gaat voeren, is gelegen in het feit dat Fortuna Sittard aan het begin van het seizoen in overleg met de KNVB heeft besloten geen uitkaart in te voeren en –  bij uitzondering – het lidmaatschap van Fortuna SC aan te merken als uitkaart. Op Fortuna Sittard rust, net als alle andere clubs, de verplichting om te weten wie er in het uitvak plaatsneemt. Hier kun je heel veel van vinden – en ook Fortuna SC vindt hier het zijne van – maar dit zijn helaas de spelregels die gelden voor Fortuna Sittard bij het deelnemen aan de Eredivisie. Fortuna Sittard ziet zich dan ook genoodzaakt deze controle uit te voeren, om te weten wie er in het uitvak plaatsneemt en tevens om ervoor te zorgen dat er alleen supporters in het uitvak zitten die een seizoenkaart hebben of lid zijn van Fortuna SC.

Een punt van kritiek dat Fortuna SC bij de club heeft kenbaar gemaakt is het feit dat de controle pas achteraf is aangekondigd. Fortuna Sittard heeft hierop te kennen geven bij aanvang van de verkoop niet van plan te zijn een dergelijke controle uit te voeren, maar hiertoe pas te hebben besloten gedurende de verkoop. De club stelt zich hierbij echter wel op het standpunt dat de verplichting tot het hebben van een seizoenkaart of lidmaatschap voorafgaand aan het seizoen duidelijk zijn gecommuniceerd en iedere supporter akkoord gaat met de algemene voorwaarden bij het kopen van een kaart, waarin is bepaald dat het verkopen van kaarten voor een uitvak niet is toegestaan, ook niet binnen de privesfeer. Fortuna SC heeft verzocht in de toekomst gekend te worden alvorens de club dergelijke besluiten neemt.

We hopen middels bovenstaande toelichting enige duidelijkheid te hebben gegeven omtrent de beweegredenen van Fortuna Sittard.

 

Geef een reactie