Verslag: STAK, ALV en twee ereleden!

Op donderdag 29 september 2016 heeft  in het supportershome de derde Algemene Ledenvergadering plaats gevonden van het Fortuna Supporters Collectief. Alle leden van Fortuna SC, alsmede de certificaathouders van Fortuna Sittard, waren van harte welkom op deze avond. Het STAK en het Fortuna SC hebben toelichting gegeven op de plannen richting de toekomst en de huidige status van de vereniging. Tevens hebben de leden kennis kunnen nemen van de financiële huishouding van Fortuna SC (welke akkoord is bevonden door de kascommissie) en hun vragen hieromtrent aan het bestuur kunnen voorleggen. Vervolgens zijn alle vrijwilligers bedankt die ook afgelopen seizoen weer voor de vereniging klaarstonden, met als hoogtepunt de thuiswedstrijd tegen FC Oss van februari 2016. Vervolgens is Peter Schols formeel herkozen als bestuurslid van Fortuna SC voor de duur van drie jaren. Ten slotte werd er afscheid genomen van twee ex-bestuursleden en grondleggers van Fortuna SC: Marc Verjans (voormalig voorzittter) en Wim Jeurissen (voormalig secretaris). Beide voormalig bestuursleden hebben een certificaat in ontvangst mogen nemen, waarmee ze de eerste leden zijn welke tot erelid zijn benoemd van het Fortuna Supporters Collectief: leden voor het leven! De presentatie welke Fortuna SC deze avond heeft gehouden, is via deze link voor iedereen in te zien. Mochten er supporters zijn die naar aanleiding van deze presentatie nog vragen hebben, maar niet in de gelegenheid waren bij de Algemene Ledenvergadering aanwezig te zijn, kunnen zij zich met hun vragen richten tot info@fortunasc.nl .

ff bijpraten met elkaar hoort er ook bij.

Het STAK stelt zich voor (afwezig is Wil Helwig)

Toppers blijven uiteraard erelid van Fortuna SC!

die kan in de woonkamer Marc 🙂

Certificaat Wim Jeurissen

Certificaat Marc Verjans